Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, producten en diensten die worden aangeboden door Ilse Houben. In dit beleid geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. We raden u aan dit privacybeleid grondig door te nemen.

Persoonsgegevens verstrekt bij registratie

U kan onze sites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, diensten, … zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken.

Om van bepaalde diensten van Ilse Houben te kunnen genieten, zal u gevraagd worden om u te registreren en om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw naam, e-mailadres en een wachtwoord). De persoonsgegevens die u dan verstrekt worden door Ilse Houben in haar databanken bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Ilse Houben of bepaalde personen of entiteiten waarmee Ilse Houben een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Door u te registreren, geeft u Ilse Houben de toestemming om overeenkomstig de voorwaarden van dit beleid uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken.

Een aantal van onze diensten bieden we aan in samenwerking met andere websites. Persoonsgegevens die u verstrekt op die sites, worden mogelijk naar Ilse Houben gestuurd, zodat u van de dienst kunt gebruik maken. We verwerken deze gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. De sites waarmee wordt samengewerkt hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden u aan ook dit beleid grondig door te nemen.

Cookies

Ilse Houben gebruikt cookies. Dit zijn informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer geïnstalleerd worden wanneer u één van onze websites bezoekt. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan.

De automatische installatie van cookies kan verhinderd worden door de configuratie van uw browser aan te passen. Voor meer informatie over de functies van uw browser verwijzen wij naar de instructies op het hulpscherm van uw browser. Ilse Houben wijst u er wel op dat het weigeren van cookies de werking van bepaalde diensten of bepaalde sites kan aantasten.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Ilse Houben kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Gebruik van de gegevens

De gegevens die we verzamelen worden gebruikt voor klantenbeheer, geautomatiseerde gebruikersprofilering en marktonderzoek.
We kunnen uw gegevens ook gebruiken om er voor te zorgen dat Ilse Houben en haar commerciële partners u kunnen contacteren over producten en diensten die voor u interessant zijn.

Uw rechten

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw geregistreerde gegevens. U hebt eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kan uw vraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot ilsehouben77[at]gmail.com.

Wijzigingen

Ilse Houben kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving zijn beleid voor de bescherming van de persoonlijke gegevens volledig of gedeeltelijk wijzigen. Wanneer Ilse Houben wijzigingen aanbrengt in dit beleid, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast. Als u vragen hebt met betrekking tot dit privacybeleid of over de manier waarop Ilse Houben met uw gegevens omgaat, kan u met ons contact opnemen via ilsehouben77[at]gmail.com.